Kamis, 02 Juni 2016

ALAT KELENGKAPAN DPRD


PIMPINAN DPRD

NO.
NAMA
JABATAN
1
S. AKBAR ABAS, SE, MM.
Ketua DPRD
2
SAMSUL ANAM, SH, MM.
Wakil Ketua DPRD Bidang Hukum dan Pemerintahan
3
Hj. MIKLASIATI, SE, MM.
Wakil Ketua DPRD Bidang Keuangan dan Pembangunan
4
LAMUJI, S.Pd.
Wakil Ketua DPRD Bidang Kesra


PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD

NO
N A M A
JABATAN
1
S.AKBAR ABAS, SE, MM.
Ketua merangkap anggota
2
H. SAMSUL ANAM, SH. MM.
Wakil Ketua merangkap anggota
3
H. L A M U J I, S.Pd.
Wk. Ketua merangkap anggota
4
Hj. MIKLASIATI, SE. MM.
Wk. Ketua merangkap anggota
5
H. HUSNI THAHIR H.SE.SH.M.Hum.
A n g g o t a
6
Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.
A n g g o t a
7
G U S W A N T O
A n g g o t a
8
Drs. H. SUKONO, MM.
A n g g o t a
9
PARMONO HADI SUSILO
A n g g o t a
10
K. AHMAD JAUHARI
A n g g o t a
11
MUGIANTO, S.Pd. MH.
A n g g o t a
12
SITI MUKIYARTI, S.Ag. M.Ag.
A n g g o t a
13
SUGINO POEDJOSEMITO, SH. M.H
A n g g o t a
14
H.A. JAUZI TURSENO, S.Sos. MM.
A n g g o t a
15
T R I Y O N O
A n g g o t a
16
H. MOH. NUR EFFENDI, SH.
A n g g o t a
17
H. SUPARMIN SUJONO, S.Pd.
A n g g o t a
18
M A N G U N
A n g g o t a
19
Hj. ARIK SRI WAHYUNI, SE. MM.
A n g g o t a
20
IMAM MUSLICHUDDIN
A n g g o t a
21
PUGUH PURNOMO, SE.
A n g g o t a
22
ALWI BURHANUDIN, ST
A n g g o t a
23
.Drs.  ABU MANSUR
Sekretaris bukan anggota


PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD

NO
N A M A
JABATAN
1
S. AKBAR ABAS, SE, MM.
Ketua merangkap anggota
2
SAMSUL ANAM, SH, MM.
Wk. Ketua merangkap anggota
3
LAMUJI, S.Pd.
Wk. Ketua merangkap anggota
4
Hj. MIKLASIATI, SE. MM.
Wk. Ketua merangkap anggota
5
MOH. NUR EFENDI, SH.
A n g g o t a
6
ARIK SRI WAHYUNI, SE, MM.
A n g g o t a
7
AGUS WIDIYANTO, SE, ST.
A n g g o t a
8
Dra. RIYA CHOIRIYAH
A n g g o t a
9
GUSWANTO
A n g g o t a
10
ADIB JAKA SUNTARA, SH.
A n g g o t a
11
Dra. SUKARTI
A n g g o t a
12
IM. MUSIRIN, SE.
A n g g o t a
13
DJUMANI, B.Sc.
A n g g o t a
14
PUGUH PURNOMO, SE.
A n g g o t a
15
Drs. SUYATNO
A n g g o t a
16
YUGRO HARIYANTO
A n g g o t a
17
SUPRAMONO
A n g g o t a
18
SUGIYANTO
A n g g o t a
19
LAMIRAN
A n g g o t a
20
AMBAR MU'ALIB
A n g g o t a
21
SUPARMIN SUJONO, S.Pd.
A n g g o t a
22
AGUS WINARTO, S.Sos.
A n g g o t a
23
Drs. ABU MANSUR
Sekretaris bkn anggota


PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DPRD

NO
 N A M A
JABATAN
1
KOMARUDIN, SE.
Ketua
2
Drs. SUKONO, MM.
Wakil Ketua
3
S U Y O N O
A n g g o t a
4
AGUNG SUPRIYONO,SE
A n g g o t a
5
Drs.HARI LANGGENG
A n g g o t a
6
RONI MUHTARUN, SH.
A n g g o t a
7
AGUS WINARTO, S.Sos.
A n g g o t a
8
SUPRAMONO
A n g g o t a
9
IM.MUSIRIN,SE
A n g g o t a
10
ARIPIN
A n g g o t a
11
Drs.SUYATNO
A n g g o t a


PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD

NO
N A M A
JABATAN
1
YUGRO HARIYANTO
Ketua
2
Drs. HARI LANGGENG W
Wakil Ketua
3
AMBAR MU'ALIB
Anggota
4
SUNARKUN, ST.
Anggota
5
SATYA KURNIAWAN
Anggota


KOMISI I DPRD (Bidang Humu dan Pemerintahan)

NO
NAMA
JABATAN
1.  
MOH. HUSNI TH, SE, SH, MH.
Ketua
2.  
PARMONO HADI SUSILO
Wakil Ketua
3.  
SUGINO POEDJOSEMITO, SH, MH.
Sekretaris
4.  
AGUNG SUPRIYONO, SE.
Anggota
5.  
AGUS WINARTO, S.Sos
Anggota
6.  
Drs. SUYATNO
Anggota
7.  
SATYA KURNIAWAN, S.Pd.
Anggota
8.  
AGUS WIDIYANTO, SE, ST.
Anggota
9.  
Dra. RIYA CHOIRIYAH
Anggota
10.  
AYUN HANDRIYANI, SE.
Anggota


KOMISI II DPRD  (Bidang Keuangan)

NO
NAMA
JABATAN
1.  
Drs. SUKARODIN, M.Ag.
Ketua
2.  
AHMAD JAUHARI
Wakil Ketua
3.  
A. DJAUZI TURSENO, S.Sos, MM.
Sekretaris
4.  
Drs. HARI LANGGENG WIYONO
Anggota
5.  
AGUS WAHYUDI, SE.
Anggota
6.  
AMBAR MU,ALIB
Anggota
7.  
ALWI BURHANUDIN, ST.
Anggota
8.  
SUYONO
Anggota
9.  
ARIK SRI WAHYUNI, SE, MM.
Anggota
10.  
YUGRO HARIYANTO
Anggota


KOMISI III DPRD  (Bidang Pembangunan)

NO
NAMA
JABATAN
1.  
GUSWANTO
Ketua
2.  
MUGIANTO, S.Pd, MH.
Wakil Ketua
3.  
KOMARUDIN, SE.
Sekretaris
4.  
Dra. SUKARTI
Anggota
5.  
RONI MUHTARUN, SH.
Anggota
6.  
SUNARKUN, ST.
Anggota
7.  
IMAM MUSLICHUDIN, SE
Anggota
8.  
ARIPIN
Anggota
9.  
PUGUH PURNOMO, SE
Anggota
10.
SUPRAMONO
Anggota
11.
LAMIRAN
Anggota


KOMISI IV DPRD (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

NO
NAMA
JABATAN
1.  
Drs. SUKONO, MM.
Ketua
2.  
SITI MUKIYARTI, S.Ag. M.Ag
Wakil Ketua
3.  
TRIYONO
Sekretaris
4.  
ADIB JAKA SUNTARA, SH.
Anggota
5.  
MOH. NUR EFENDI, SH.
Anggota
6.  
H. SUPARMIN SUJONO, S.Pd
Anggota
7.  
MANGUN
Anggota
8.  
JUMANI, B.Sc.
Anggota
9.  
SUGIYANTO
Anggota
10.  
IM. MUSIRIN, SE.
Anggota